STAFF休日カレンダー

平岩の休日  2016-07-08 (Fri)

平岩の休日

社員旅行で沖縄にいきた~い

けど、、

茶太郎が心配